Esperanto v popularni kulturi

 

1.   9. decembra 2020 je Neftlix izdal film v italijanščini o Otoku rož, umetno narejenem otoku in hkrati nepriznani žepni državici, kjer je bil esperanto uradni jezik.

2.  7. aprila 2018 so v Češkem narodnem gledališču v Pragi predstavili  opero “Sternenhoch” v esperantu. Besedilo je napisal Miroslav Malovec, glasbo pa Ivan Acher.

 

3. V filmu Charlie Chaplin Veliki Diktator (1940) najdemo napise v esperantu.

4. V petindvajseti sezoni popularne risanke Simpsonovi iz leta 2014, Skinner, ravnatelj šole, govori v esperantu in pove, da je osnovna šola Springfield nekoč imela esperanto klub. Besedilo pogovora:

  • Ĉu la Esperanto societo (povas) esti multe malantaŭ?

5. Risanka Espero (Hope) iz leta 2014 na duhovit in hkrati vzgojen način prikazuje srečanje našega planeta Gaia s človekom in težave, ki so sledile. Risanke je kritika sodobne družbe in onesnaževanja okolja. Da bi poudarili mednarodnost problema je risanka v celoti v esperantu. Risanka je prejela številne nagrade. Avtorji so Simone Giampaolo, Yifan Hu and Henrik Linnes.

6. V filmu Captain Fantastic (2016) Benovi hčerki govorita poleg drugih tujih jezikov tudi esperanto. Besedilo pogovora:

  • Mankas al mi Panjo.
  • Mi deziras ke Panjo povus reveni hejmen ĝuste nun.
  • Domaĝe.
  • Jes, domaĝe.
  • Ni rajtas paroli en kiu ajn lingvo kiun ni volas.
  • Ne gravas.
  • Ne estas nia kulpo ke vi ne povas paroli Esperanton.