Prednosti učenja esperanta

prednosti EO 1

Veliko raziskav je bilo narejenih glede vloge esperanta kot pospeševalca učenja drugih tuji jezikov. Rezultati raziskav so pokazali, da so učenci, ki so se najprej prvo leto učili esperanto in nato tri leta francoščino, hitreje napredovali in dosegli boljše znanje  francoščine kot tisti učenci, ki so se francoščino učili štiri leta. (vir)

prednosti EO 2

Učenec, ki se uči esperanto ne bo imel težav kaj pomeni sun v angleščini ali hund v nemščini ali arbre v francoščini. Besede v esperantu so izbrane tako, da so po možnosti ljudem že znane in hkrati skupne dvema ali trem glavnim evropskim jezikom. Če pa besede uporablja le en jezik, morajo biti vsaj znane tudi drugim narodom.

prednosti EO 3

Bolnišnica je v esperanto malsanulejo. Raziskave so pokazale, da tisti, ki se učijo reproduktivno (“na pamet”) uporabljajo do 10% možganov. Tiski, ki se učijo na višjem nivoju, s pomočjo asociacij, uporabljajo vsaj 20-30% možganov. Esperanto spodbuja razmišljanje pri tvorbi besed.

Prednosti EO 4 Prijatelji po celem svetu

PS_mapo_2015

Veliko je načinov kako si pridobiti prijatelje po svetu  s pomočjo esperanta. Eden izmed njih je Pasporta Servo, ki  je način brezplačnega bivanja govorcev esperanta po svetu. Leta 2017 je okoli 1000 ljudi ponujalo brezplačno bivanje  v več kot 80 državah sveta. Povezava do spletne strani.