Risanke in filmi za učenje esperanta

  1. Mazi en Gondolando je osnovni tečaj esperanta v obliki risanke. S pomočjo risanke se preprosto naučite besede v esperantu in slovnico. Zelo primerna za poglobitev znanja. Risanka ima 6 delov in ima podnapise v esperantu. Avtorica risanke je Wendy Harris, v esperanto jo je prevedel  Roman Dobrzyński.

 

2. Mazi revenas en Gondolando je nadaljevalni tečaj esperanta v obliki risanke. Risanka ima prav tako 6 delov, ki so nadaljevanje Mazi en Gondolando.  Avtorica risanke je  Wendy Harris, v esperanto jo je prevedel  Roman Dobrzyński

 

3. Pasporto al la tuta mondo je tečaj esperanta v obliki španskih nadaljevank. Film so posneli leta 2002. Napisal ga je Edwin Grobe. Tečaj sestavlja 15 delov v dolžini 30 minut.

Povezava do celotnega filma: