Spletni Slovensko-esperantski slovar

Slovensko esperantski slovar Mice Petrič je izšel v knjižni obliki leta 1963 v Ljubljani. Esperantsko društvo Ljubljana se je marca 2017 odločilo, da bo krilo stroške digitalizacije in objave na portalu Termania.

Spletni Slovensko esperantski slovar je sedaj preoblikovan, popravljen in dopolnjen in se sproti popravlja in dopolnjuje. Slovar lahko uporabljate tudi kot Esperantsko-slovenski slovar. 

Za uporabo kliknite na spodnjo sliko.

Termania